فروش آپارتمان درقالبهای مسکن مهر مراغه

فروش تعداد ۶٠ واحد آپارتمان درقالب مسکن مهر

متراژمفید ۶۵ الی ٩٠مترمربع

پارگینگ عمومی ٢۵متر انباری ۴متر

مشاعات ١٠درصد مفید با امتیازات کامل وسرویس بهداشتی مناسب با نصبیات نوین

قیمت متری ۴۵٠٠٠٠تومان

واقع درمراغه شهرک ولیعصر انتهای خ ۴٨ متری

توسط مشاورین املاک آریا (توکلی)

تلفن (۴۴٠٢۴٢١=٠۴٢١)(٠٩١۴٣٢٠۶۴٣٧)

/ 0 نظر / 43 بازدید