فروش آپارتمان

فروش آپارتمان ١٠٠ واحده در قالب مسکن مهر

قیمت متری (۴۵٠٠٠٠)تومان

با امتیازات وسرویس بهداشتی مناسب وبا فن آوری نوین

متراژ ها ۵۵ الی ١٢٠ متر مربع

توسط مشاورین املاک آریا

تلفن (۴۴٠٢۴٢١=٠۴٢١)(٠٩١۴٣٢٠۶۴٣٧)

/ 0 نظر / 26 بازدید