قرارداد ازنظرمشاوران املاک

قرارداد

قرارداد یا عقد طبق ماده ١٨٣ قانون مدنی عبارت است از اینکه یک یا چندنفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند ومورد قبول آنها قرارگیرد.

توافق دویا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است .

مثال : درخرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری(خریدار) بدهد ودیگری درقبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.

تنضیم قرارداد با اشخاص حقیقی

درتنظیم قرارداد بااشخاص حقیقی توجه به مسائل بلوغ عقل وممنوع المعامله نبودن فرد بسیار مهم است

طبق ماده ١٩٠ قانون مدنی برای صحت عقد چهار شرط اساسی لازم است.

١- قصد طرفین ورضای آنان

٢- اهلیت طرفین

٣- موضوع معین مورد معامله

۴- مشروعیت معامله

هرگاه طرفین یکی از این چهار شرط را نداشت ممکن است عقد وجود خارجی پیدا نکند واساسا" باطل باشد وممکن است غیر نافظ باشد عقد غیر نافظ درحالت عدم نفوذ مثل باطل است ولی باتنفیذ بعدی اصلاح پذیر است.

درنظردارم نسبت به ثبت راهنمای حقوقی در وبلاگ و مشاوره رایگان با مردم عزیز وهمشهریان مسائل حقوقی املاک آگاه سازم . درصورت مشکل مسائل حقوقی املاک و مبایعه نامه و مشکلات بنگاهی به ما بنویسید تا برای شما عزیزان جواب مفید بدهیم در آینده نسبت به توضیحات ۴ شرط فوق خواهم نوشت متشکرم ...

توسط مشاوران املاک آریا ( توکلی )

تلفن (۴۴٠٢۴٢١=٠۴٢١)(٠٩١۴٣٢٠۶۴٣٧)

مراغه شهرک ولیعصر

 

/ 0 نظر / 12 بازدید