دانستنیهای املاک

"تنظیم قرار داد اجاره "

چه موجر و چه مستأجر دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم قرار داد اجاره برای آنها به وجود می‌آید. از طرفی با توجه به تغییر قوانین مربوط به این عقد در سال 1376 ضروری است تا به آثار این قرار داد برای طرفین عقد اشاره‌ای داشته باشیم. اجاره نامه هم می‌تواند به صورت رسمی در محضر و هم توسط افراد عادی تنظیم شود.

تعریف عقد اجاره : عقدی است که برابر آن مستأجر مالک منافع مالی می‌شود که به اجاره او در می‌آید. (عین مستاجره)

مدت : در اجاره مسکن مدت اجاره که عبارت است از یک ماه، یکسال و ... باید مشخص و در قرار داد گنجانده شود والا عقد باطل است.

موجر : کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد.(اجاره دهنده)

مستاجر : کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می‌کند. (اجاره کننده)

 

توجه :

مشخصات اجاره دهنده و اجاره کننده باید دقیقا در قرار داد آورده شود و اگر هر کدام از آنها به رضایت و نمایندگی از طرف دیگری مبادرت به تنظیم عقد می‌کنند باید دلیل قابل اطمینان و موثقی (مانند وکالت نامه رسمی) ارائه دهند.

 

عین مستأجره : مورد اجاره باید با مشخصات کامل در قرار داد آورده شود برای مثال تمامی شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در خ .... به مساحت .... جزو پلاک ثبتی ..... با حق استفاده از آب، گاز، تلفن و ... پارکینگ.

نوع استفاده از عین مستأجره: باید در قرار داد قید شد که از عین مستأجره چه استفاده‌ای می‌شود برای مثال جهت سکونت، دفتر اداری، دفتر وکالت، آرایشگاه زنانه و ... و اگر برای سکونت خانواده است تعداد نفرات آورده شود.

 

اجاره بها : معمولاً اجاره بها ماهانه تعیین می‌شود و مبلغی نیز به عنوان پول پیش یا رهن و ... پرداخت می‌شود که ضروری است نحوه پرداخت و شماره چکها یا سفته‌های رد و بدل شده و ... دقیقاً در قرار داد بیاید. برای مثال اجاره بها در مدت یک سال شمسی از تاریخ ... لغایت ... از قراری ماهی ... ریال است که در اول هر ماه و طی رسید کتبی از سوی مستأجر پرداخت می‌شود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت اجاره : در صورت عدم پرداخت اجاره بها موجر می‌تواند شروطی را به نفع خود در قرار داد بگنجاند برای مثال در قرار داد ذکر شود:

در صورت تاخیر بیش از ده روز در پرداخت اجاره بها موجر می‌تواند اجاره نامه را فسخ و طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مورد اجاره را تخلیه کند.

 

پیش پرداخت : اگر مستأجر مبلغی به عنوان ودیعه، رهن، پیش پرداخت و ... به موجر پرداخت باید در قرار داد ذکر شود برای مثال :

مستأجر مبلغ ...... ریال نقدا یا طی چک شماره ...... به عنوان قرض الحسنه و ..... به موجر پرداخت نموده است. زمان بازپرداخت این وجه، پایان مدت اجاره یا زمان فسخ می‌باشد و وجه هنگامی مسترد می‌شود که مستأجر هزینه‌های مربوط به مدت استفاده‌اش از قبیل شارژ ساختمان، هزینه آب، برق، تلفن، گاز و ... را پرداخته باشد و مورد اجاره را تحویل مستأجر کند.

 

شروط : هر یک از طرفین حق دارند بر مبنای منافع و امکانات و اراده خود شرایطی را در قرار داد بگنجاند که اگر مورد قبول طرف مقابل قرار گرفت دارای اثر حقوقی خواهد بود برای مثال :

 

مالیات مستغلات و عوارض شهرداری و تعمیرات اساسی بر عهده موجر و هزینه‌های استفاده‌ از حفاظت و نظافت ساختمان با مستأجر است.

مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به دیگری دارد یا ندارد.

مستأجر متعهد است که عین مستأجره را سالم و بدون عیب و نقص (از قبیل عدم شکسته شدن درب، پنجره، کلید و ...) تحویل موجر دهد.

اگر مستاجر قبل از پایان مدت اجاره تمایل به تخلیه عین مستاجره دارد مکلف است مراتب را یک ماه قبل از طریق اظهار نامه به اطلاع موجر برساند و یک ماه اجاره بهای اضافی و بلاعوض را به موجر بپردازد.

توجه :

بهتر است در قرار داد اجاره قید شود که مورد اجاره به تصرف مستأجر داده شده است یا خیر.

 

امضاء : قرار داد باید به امضای موجر و مستأجر و دو نفر گواه برسد یک نفر گواه موجر و یک نفر گواه مستأجر، زیرا اگر طرفین بخواهند قرار داد اجاره آنها تحت شمول مقررات ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قرار بگیرد امضاءدو نفر گواه زیر قرار داد ضروری است. 

"نحوه اخذ پروانه ساختمانی "

اخذ پروانه ساختمانی اولین قدم در راه ساخت یک ساختمان به حساب می‌آید.

از آنجا که متقاضیان ساخت واحد مسکونی برای صدور پروانه ساختمانی باید مراحل زیادی را همراه با تهیه مدارک لازم طی ‌کنند، شناخت و مرور کلی این مراحل می‌تواند افراد را در پشت سر گذاشتن هرچه سریع‌تر این مرحله مقدماتی کمک کند.از این رو در این گزارش جزئیات نحوه صدور پروانه ساختمانی و همچنین نحوه صدور پایان کار در گفت‌و‌گو با مهندس زهرا چگینی رییس بخش صدور پروانه ساختمانی منطقه 5 شهرداری تهران تشریح شده است.مراحل زیر برای صدور پروانه ساختمانی در همه مناطق شهری تهران لازم است، رعایت شود.در اولین مراحل صدور پروانه ساختمانی در ابتدای امر مالک با در دست داشتن اصل و تصویر سند مالکیت، اصل و تصویر شناسنامه مالک و فیش پرداخت عوارض نوسازی، درخواست خود را کتبا به شهرداری تهران باید ارائه دهد و سپس مشخص کند که آیا درخواست پروانه ساختمانی برای دریافت گواهی عدم خلاف یا پایان کار است.پس از این مرحله زمین یا ملک توسط شهرداری بازدید می‌شود و سپس کروکی وضع موجود و گزارش آن به طرح تفصیلی شهرداری همان منطقه ارسال می‌شود. البته طرح تفصیلی جامع تهران به تازگی تهیه شده که در آن تعداد طبقات، میزان تراکم در هر منطقه و بافت فرسوده و کاربری‌های مختلف آن مشخص شده است که تا این لحظه هنوز به شهرداری ابلاغ نشده است.پس از این مرحله در شهرداری بررسی می‌شود که آیا مکان موردنظر برای ساخت با پروژه‌های عمرانی منطقه برخورد دارد یا خیر. در همین حال باید مشخص شود که تراکم آن چه میزان است و پس از آن اصلاحی‌اش مشخص می‌شود.پس از این مرحله به قسمت بروکف می‌رود و آنجا مورد قضاوت و اظهارنظر کارشناسان قرار می‌گیرد و پس از این مرحله به مالک دستور تهیه نقشه داده می‌شود.بعد از این مرحله، مالک نقشه معماری مورد درخواست خود را با امضای مهندس معمار و برگه معماری به شهرداری ارائه می‌دهد که اگر نقشه اشکالی نداشته باشد به تایید می‌رسد و فیش پرداخت عوارض از سوی شهرداری به مالک ارائه می‌شود.بعد از این مرحله مالک باید نقشه‌های تاسیساتی، سازه، برق، مکانیک، آزمایش مکانیک خاک، برگه مهندس ناظر محاسب، تاسیسات و فیش‌های پرداخت عوارض، یا مفاصاحساب اداره درآمد را ارائه کند که پس از این مرحله پیش‌نویس پروانه تهیه و رییس صدور پروانه، معاون شهرسازی و شهرداری منطقه پرونده را تایید می‌کنند و سپس پروانه صادر می‌شود. البته قابل ذکر است جهت دریافت پروانه ساختمانی حضور مهندس ناظر با مهر در دبیرخانه شهرسازی الزامی است.در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد پس از بازدید به بخش تعیین خلاف ارجاع داده می‌شود و در آنجا نوع خلاف سازه مشخص می‌شود که در این صورت قابل طرح در کمیسیون داخلی یا کمیسیون ماده 100 است.کمیسیون ماده 100 دادگاهی است که متشکل از یک نماینده از وزارت کشور، کارشناس شهرداری و یک قاضی که براساس ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان‌سازی از شهرداری پروانه اخذ کنند که در این راستا شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از این که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند. در همین حال برخی از پرونده‌های دارای خلاف به کمیسیون داخلی ارجاع می‌شود که در آن کمیسیون توسط اعضای آن اعلام عوارض می‌کند و کمیسیون ماده 100 یا کمیسیون داخلی پس از بررسی معمولا با توجه به نوع خلاف، یا جریمه می‌کند یا رای تخریب یا اعاده به وضعیت قبلی (رفع خلاف) را صادر می‌کند. پس از این مرحله توسط قسمت محاسبات مبلغ جرائم و عوارض محاسبه و به مالک اعلام می‌شود و مالک پس از پرداخت عوارض و ارائه گزارش به مهندس ناظر، پیش‌نویس عدم خلاف تهیه و تاییدات آن توسط رییس بازرس فنی، معاون شهرسازی، معماری و شهرداری انجام می‌گیرد و توسط دبیرخانه به مالک ارائه می‌شود.اگر کل زیربنا بالای سه هزار متر مربع باشد فقط نقشه‌های فاز یک را شهرداری تایید می‌کند و مابقی نقشه‌ها به سازمان نظام مهندسی ارسال می‌شود و ناظر هم از طریق سامانه کامپیوتری و از طرف سازمان نظام‌مهندسی به مالکان معرفی می‌شود.هر ساختمان بالای سه‌هزار متر مربع باید حتما یک مجری طرح و4ناظر داشته باشد که معمولا ناظر معمار، سازه، مکانیک، برق با هماهنگی هم، یک نفر را به عنوان ناظر هماهنگ‌کننده معرفی می‌کنند که گزارشات مرحله ساختمانی را ناظر هماهنگ‌کننده به شهرداری و سازمان نظام مهندسی تحویل می‌دهد.

وی افزود: از تاریخ 1/10/86 نقشه همه زمین‌های بالای سه‌هزار مترمربع، از 1/4/87 زمین‌های بالای 2500‌متر مربع، از 1/7/87 زمین‌های بالای 2000‌هزار مترمربع، از 1/10/87، زمین‌های بالای 1500‌مترمربع، از 1/1/88 زمین‌های بالای 1000متر‌مربع از 1/4/88 وزمین‌های بالای 500متر مربع از 1/7/88 نیز به سازمان نظام‌مهندسی ارسال می‌شود تا به تایید آن سازمان برسد. همچنین صدور پروانه‌های ساختمانی برای ساختمان‌های 6طبقه نیاز به استعلام از سازمان آتش‌نشانی دارد.

پایانکار ساختمان

چگینی در ادامه درخصوص مراحل صدور پایانکار ساختمان گفت برای دریافت صدور پایانکار ساختمان ابتدا تشکیل پرونده لازم است که مدارک آن شامل اصل و تصویر سند، اصل شناسنامه، پرداخت فیش عوارض نوسازی سال جاری و حضور مالک یا مالکان یا وکیل قانونی با وکالت‌نامه معتبر و گزارش روز مرحله‌ای توسط مهندس ناظر است که پس از این مرحله وارد‌کردن گزارش بازدید مهندس ناظر ضروری است و معمولا وضع موجود ساختمان دقیقا با میزان تخلفات گزارش می‌شود و کروکی ملک ترسیم می‌شود، و پس از آن به قسمت بروکف که پیش‌ از این به آن اشاره شد، می‌‌رود. چگینی افزود: سپس مرحله تعیین خلاف است که اگر ملک ساختمانی خلاف نداشته باشد به قسمت محاسبات می‌رود که این قسمت شامل پرداخت فیش عوارض، گزارش ناظر در مرحله اتمام و برگ اتمام بنا است که برگ اتمام بنا شامل پیش‌نویس پایانکار و تاییدات رییس بازرسی است. وی خاطرنشان کرد اما اگر ملک دارای تخلف ساختمانی باشد یا در کمیسیون داخلی و در کمیسیون‌های ماده 100بررسی می‌شود. چگینی خاطرنشان کرد پس از آن تاییدات رییس بازرسی، معاون شهرسازی و شهرداری صادر و به دبیرخانه شهرداری منطقه تسلیم می‌شود.

پایان کار آپارتمان

وی در ادامه در مورد مراحل صدور پایان کار برای آپارتمان گفت: ابتدا تهیه مدارک لازم که شامل اصل و تصویر سند، اصل و تصویر شناسنامه و فیش پرداخت عوارض نوسازی و ارائه تصویر پایان کار ملکی که با حضور مالک یا مالکان یا وکیل قانونی با وکالت‌نامه معتبر است، ضروری است و پس از آن مثل مراحل قبلی مراحلی شامل تشکیل پرونده، بازدید توسط شهرداری، طرح تفضیلی و بروکف، محاسبات و پیش‌نویس و تاییدات رییس بازرسی فنی، معاون شهرسازی و شهرداری باید طی شود. وی خاطرنشان کرد: البته باید دقت شود مهلت گواهی پایانکار نامحدود است، لذا در زمان تحویل چنانچه دارای اشکال یا مغایرت باشد به واحد نظارت فنی اعلام می‌شود تا رفع اشکال و سپس صادر شود.وی افزود: خانواده‌‌های معظم شهدا و جانبازان و آزادگان جهت انجام امور مربوط به شهرسازی می‌توانند به نماینده ویژه مستقر در آن واحد مراجعه کنند. چگینی خاطرنشان کرد: خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان از تخفیف عوارض صدور پروانه، بابت هر واحد مسکونی برخوردار هستند. وی افزود: به خانواده‌‌های شهدا بابت یک واحد مسکونی 70درصد تخفیف، به جانبازان به نسبت از کارافتادگی‌شان و همچنین به‌ آزادگان به نسبت سال‌های اسارت، تخفیف عوارض صدور پروانه تعلق می‌گیرد.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید