فروش واحدهای درقالب مسکن مهر در بنگاه املاک آریا

فروش واحدهای درقالب مسکن مهر  منطقه شهرک ولیعصر شهرستان مراغه

وام مسکن ٢٠ الی ٢۵ میلیون تومان

مساحت مفید ٧۵ الی ١٢٠مترمربع

تعداد ٢۴واحد با آسانسور و سرویس بهداشتی و پکیج

نحوه پرداخت ثمن معامله در ٣مرحله ونسبت به پیشرفت کار

قیمت فروش متری ۴۵٠٠٠٠تومان

توسط مشاورین املاک آریا مراغه شهرک ولیعصر

تلفن تماس (۴۴٠٢۴٢١=۴۴٠٣٢٢٢)(٠٩١۴٣٢٠۶۴٣٧)

/ 0 نظر / 7 بازدید