پیش فروش آپارتمانهای در قالب مسکن مهر

فروش تعداد ١٠ واحددر ۵ طبقه درقالب مسکن مهر

قیمت ۴۵ الی ۵۵ میلیون تومان

وام مسکن مهر ٢٠ الی ٢۵ میلیون تومان

مساحت ٨۵ الی ١٢٠ متر مربع 

انباری ۵ متر مربع

پارگینگ ٢۵مترمربع

سرویس بهداشتی نوین با امتیازات کامل جداگانه

آسانسور نفر بر و باربر

منطقه (واقع در مراغه شهرک ولیعصر )

تلفن تماس (۴۴٠٢۴٢١=٠۴٢١)(٠٩١۴٣٢٠۶۴٣٧)

/ 0 نظر / 46 بازدید