تنظیم قرارداد برای اشخاص حقیقی و حقوقی

۱- قصد و رضای طرفین                                        سال جهاد اقتصادی  ٢۶/۱/۹۰

 

برای انجام عقد هر یک از دو طرف باید اراده انعقاد آنرا داشته باشند اراده مرکب از رضا و قصد است. قصد ورضا با یک سلسله اعمال درونی انجام می گیرد وقتی می خواهید کتابی را خریداری کنید کتاب را در ذهن تصور ومیل باطنی واشتیاق به داشتن آن پیدا می کنید  که این رضا است . سپس تضمیم می گیرید آنرا بخرید قصد ورضا بایدبه نحوی مثل لفظ نوشته اشاره یا عمل خارجی دیگری به طرف اعمال شود و معیوب نباشد .

۲- اهلیت  طرفین

متعاملین بایدبرای معامله اهلیت داشته باشند اهلیت دو قسم است اهلیت تمتع واهلیت استیفا. اهلیت تمتع عبارت است قابلیت شخص است برای اینکه بتواند دارای حق وتکلیف شود این اهلیت برای دارا بودن حق با تولد انسان شروع ویا مرگ او تمام می شود . اهلیت استیفا قدرت وتوانایی اعمال حق است یعنی شخص بتواند در اموال وحقوق خود تصرف کند وعفود ومعاملات انجام دهد . کسی که اهلیت استیفا دارد باید بالغ و عاقل ورشید باشد منظور از صغیر اشخاص غیر بالغ است کسانی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند صغیرند.

۳- مورد معامله باید معین باشد 

معامله ای که بین طرفین انجام میشود بایستی معین باشد مثال : یک دستگاه آپارتمان یا یک باب ساختمان  خریدار وفروشنده عین معامله را بدانند و کم وکیف مورد معامله نیز باید مشخص شود  وبعد از توافق و رضایت به عین نوشته شود .

۴- مشروعیت معامله

در هرمعامله ای مشروعیت آن برای طرفین مهم است  شرعی بودن آن باید مشخص شود ود هر معامله رضای خدا را در نظر بگیریم آیا این معامله از نظر دین اسلام شرعی است یا نه  و مشاوران نیز در این مورد بیشتر توجه کنند .

تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی باید با ملاحظه اساسنامه شرکت وآگهی آحرین تغیرات آن (مندرج درروزنامه رسمی) معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قراردادرا دارد یا خیر؟ ونیز مشخص شود که چه کسانی دارای نمایندگی وحق امضای اسناد وقراردادبرای شرکت دارند؟

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن هستند.شرایط اساسی موضوع قرارداد باید ارزش اقتصادی داشته باشد و موجود معلوم ومعین باشد باید کیفیت وکمیت آن مال معلوم باشد و کاملا" توصیف شود ومتعهد شود و هیج تردیدی باقی نماند - تسلیم مال به آسانی امکان پذیر باشد  اگر مالک اصلی رضایت به انتقال ندهد معامله باطل است مدت قرار داد باید مشخص باشد  البته مدت در هر معامله شرط اصلی آن است ...

توسط : مشاورین املاک آریا (توکلی )

مراغه شهرک ولیعصر  تلفن (۴۴۰۲۴۲۱=۰۴۲۱) (۰۹۱۴۳۲۰۶۴۳۷)

امید وارم در هر نوشته ای بتوانم تعدادی از مردم عزیز را در مورد معاملات املاک آگاه سازم

واز دست سود جویان  املاک نجات دهم   ختما" نوشته های بنده را بخوانید ونظر بدهید  متشکرم . رضا

/ 0 نظر / 9 بازدید