املاک در رهن املاک مشاورین آریا

"املاک در رهن"

اشاره : اصولاً رهن عقدیست که به موجب آن شخص بدهکار مالی را برای وثیقه به طلب کار می‌دهد که اصطلاحاً رهن دهنده را راهن و طرف مقابل را مرتهن گویند.

 

آیا فروش ملکی که در رهن بانک قرار گرفته از حیث حقوقی صحیح است؟

پرسش : فرض کنیم ملکی قبلاً به لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی قصد فروش آن را دارد و یا اینکه شخصی برای خرید آپارتمان از تسهیلات بانکی استفاده می‌کند و در ازای مبلغ ده میلیون تومان خانه را به رهن بانک می‌گذارد آیا حق فروش خانه را دارد؟

پاسخ : اصولاً رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن گذارنده (راهن) به پایه و اساس مالکیت او لطمه‌ای وارد نمی‌کند و صرف فروش آن با رعایت حقوق مرتهن (رهن گیرنده در این مثال بانک) منعی ندارد. با این حال باید توجه داشت: فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (در مثال ما بانک) به شرط حفظ حقوق بانک بلامانع است.

هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن بانک است و به حقوق مرتهن اشاره شود.

پرسش : آیا می‌توان ملکی را که به مبلغ ده میلیون تومان در رهن بانک است و یکصد میلیون تومان ارزش دارد نسبت به مازاد آن برای آزادی متهم در دادسرا یا دادگاه وثیقه گذاشت؟

پاسخ : در این جا راهن نمی‌توان ملکی را که قبلاً در رهن بوده برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد زیرا با این اقدام در رهن بوده برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد زیرا با این اقدام به حقوق بانک لطمه وارد می‌آورد مگر اینکه از بانک اجازه بگیرد. زیرا هر گاه متهمی که وثیقه می‌سپارد و در مواقعی که حضورش در دادگاه ضروری باشد، حاضر نشود با رعایت سایر شرایط قانونی وثیقه مزبور ضبط می‌شود و چه بسا تحت شرایطی خسارات و ضرر زیان ناشی از جرم نیز از این محل برداشت شود از این رو وثیقه گذاشتن ملک مرهونه نزد مقامات قضایی خالی از اشکال نبوده و با حقوق بانک (مرتهن) منافات دارد.

 

پرسش : اگر در زمان عقد رهن به مال مورد رهن (عین مرهونه) اضافه شود و زیادتی حاصل آید چه کسی تعلق خواهد داشت؟

پاسخ : چنانچه طرفین عقد رای در قرار داد به این موضوع نشود ثمره و حاصل رهن و زیادتی که ممکن است در آن بوجود آید در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در جامعه سالم چه تعریفی دارد ؟

 

جامعه‌ای که نگاه عمومی در آن تبعیت از قانون باشد. جامعه‌ای که اکثریت مردم به قانون احترام گذاشته و دستگاههای دولتی نیز به نحو مطلوب بر اجرای قانون نظارت داشته باشند.

به طور کلی تبعیت از قانون و احترام و نظارت عمومی بر آن به صورت فرهنگ عمومی و نهادینه شده باشد.

نقش اطلاع رسانی و آموزشهای مردمی در تقلیل دعاوی دادگستری چه می‌باشد؟

 

تسریع و قاطعیت در رسیدگی و اجرای به موقع احکام و اطلاع رسانی به جامعه موجب تضعیف بزهکاران در ارتکاب جرم می‌شود.

اطلاع رسانی به هنگام موجب تسلی و تشفی خاطر جامعه می‌گردد.

اطلاع رسانی به موقع موجب می‌شود تا جامعه بداند ارتکاب هیچ جرمی بی مجازات نمی‌ماندو

صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است پس اگر فرض کنیم یک راس گاو موضوع عقد قرار داد باشد چنانچه از این گاو حملی به دنیا آید «گوساله‌ای» این حمل متعلق به راهن خواهد بود ولی ا ضافه وزن این گاو متعلق به مرتهن خواهد بود. پس اگر ملکی دارای افزایش قیمت شد این افزایش قیمت متعلق به مرتهن است.

 

پرسش : آیا با فوت راهن یا مرتهن عقد رهن بر هم می‌خورد؟

پاسخ : با مرگ هر یک از طرفین لطمه‌ای به عقد رهن وارد نمی‌شود و به اصطلاح عقد منقطع نخواهد شد ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند،

 

تقاضا کند که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین شود داده شود و در صورت عدم توافق موضوع از طریق دادگاه حل خواهد شد.

 

پرسش : آیا راهن می‌تواند در مال رهن داده شده (عین مرهونه) تغییراتی بدهد؟

پاسخ : راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای مال مورد رهن لازم باشد به عمل آورد به شرط آنکه منافاتی با حقوق مرتهن نداشته باشد

/ 5 نظر / 9 بازدید
doost ghadimi

سلام - سلام عز?زم واييييييييييييي خودت? ، باورم نم?شه تو با ا?ن وبلاگ واقعا ذوغ زده ام کرد? ب? معرفت نبا?د ?اد? از دوست قد?م?ت بکن? راست? من رافتم تو کار سا?ت برنامه نو?س? صبح تا ظهر شرکتم بعد ظهر ها سا?ت شرکت را هدا?ت م?کنم راست? بدرد تو م?خوره خفن www.Bira2sharj.com م? دونم مثل قد?م ش?تون? بلا فقط بگم خ?ل? بي معرفت? به من سر بزن راست? وب شرکت را پيوند بده باشه فدا فدا راست? فردا تولدمه

doost ghadimi

سلام - سلام عز?زم واييييييييييييي خودت? ، باورم نم?شه تو با ا?ن وبلاگ واقعا ذوغ زده ام کرد? ب? معرفت نبا?د ?اد? از دوست قد?م?ت بکن? راست? من رافتم تو کار سا?ت برنامه نو?س? صبح تا ظهر شرکتم بعد ظهر ها سا?ت شرکت را هدا?ت م?کنم راست? بدرد تو م?خوره خفن www.Bira2sharj.com م? دونم مثل قد?م ش?تون? بلا فقط بگم خ?ل? بي معرفت? به من سر بزن راست? وب شرکت را پيوند بده باشه فدا فدا راست? فردا تولدمه

doost ghadimi

سلام - سلام عز?زم واييييييييييييي خودت? ، باورم نم?شه تو با ا?ن وبلاگ واقعا ذوغ زده ام کرد? ب? معرفت نبا?د ?اد? از دوست قد?م?ت بکن? راست? من رافتم تو کار سا?ت برنامه نو?س? صبح تا ظهر شرکتم بعد ظهر ها سا?ت شرکت را هدا?ت م?کنم راست? بدرد تو م?خوره خفن www.Bira2sharj.com م? دونم مثل قد?م ش?تون? بلا فقط بگم خ?ل? بي معرفت? به من سر بزن راست? وب شرکت را پيوند بده باشه فدا فدا راست? فردا تولدمه

doost ghadimi

سلام - سلام عز?زم واييييييييييييي خودت? ، باورم نم?شه تو با ا?ن وبلاگ واقعا ذوغ زده ام کرد? ب? معرفت نبا?د ?اد? از دوست قد?م?ت بکن? راست? من رافتم تو کار سا?ت برنامه نو?س? صبح تا ظهر شرکتم بعد ظهر ها سا?ت شرکت را هدا?ت م?کنم راست? بدرد تو م?خوره خفن www.Bira2sharj.com م? دونم مثل قد?م ش?تون? بلا فقط بگم خ?ل? بي معرفت? به من سر بزن راست? وب شرکت را پيوند بده باشه فدا فدا راست? فردا تولدمه

doost ghadimi

سلام - سلام عز?زم واييييييييييييي خودت? ، باورم نم?شه تو با ا?ن وبلاگ واقعا ذوغ زده ام کرد? ب? معرفت نبا?د ?اد? از دوست قد?م?ت بکن? راست? من رافتم تو کار سا?ت برنامه نو?س? صبح تا ظهر شرکتم بعد ظهر ها سا?ت شرکت را هدا?ت م?کنم راست? بدرد تو م?خوره خفن www.Bira2sharj.com م? دونم مثل قد?م ش?تون? بلا فقط بگم خ?ل? بي معرفت? به من سر بزن راست? وب شرکت را پيوند بده باشه فدا فدا راست? فردا تولدمه