فروش آپارتمان 3طبقه کوی مهر

فروش آپارتمان ٣ طبقه به متراژ مساحت ٢٣٠متر و اعیانی ۴٩۵متر

هرطبقه سند جداگانه وامتیازات جداگانه دارد بدون وام باشرایط وام مسکن مهر ٢٠میلیون دارد با سرویس بهداشتی کامل

قیمت هرمتر مربع ۴٧٠٠٠٠تومان

/ 0 نظر / 21 بازدید