اخطارهای مودم در اتصال به اینترنت

اشکال سخت افزارها
 راه انداز Port بی اعتبار می باشد
602 Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود
603 بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است
604 اطلاعات نادرستی مشخص شده است
605 نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند
606 Port شناسایی نمی شود
607 ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد
608 راه انداز مودم نصب نشده است
609 نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است
610 بافر ندارد
611 اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد
612 مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید
613 فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است
614 سرریزی بافر
615 Port پیدا نشده است
61? یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد
617 Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد
618 Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند )
619 Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند)
620 هیچ نقطه پایانی وجود ندارد
621 نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید
622 فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید
623 نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد
624 نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت
625 اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود
626 رشته را نمی تواند بارگذاری کند
627 کلید را نمی تواند بیابد
628 Port قطع شد
629 Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی)
630 Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود
631 Port توسط کاربر قطع شد
632 اندازه ساختار داده اشتباه می باشد
633 Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است)
634 نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید
635 خطا مشخص نشده است
636 دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است
637 رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد
638 زمان درخواست به پایان رسیده است
639 شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست
640 خطای NetBIOS رخ داده است
641 سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد
642 یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند )
643 Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد
644 شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد
645 Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است
646 حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد
647 حساب قطع می باشد
648 اعتبار password تمام شده است
649 حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است )
650 سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد
651 مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است )
652 پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد
653 Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد
654 یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید
655 دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود
656 دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد
657 فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود
658 اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد
659 فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید
660 فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد
661 فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است
662 تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است
>663 فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید
664 نمی تواند به حافظه اختصاص دهد
665 Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است
666 مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند
667 فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند
668 اتصال از بین رفته است
669 پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد
670 نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند
671 نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند
672 نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند
673 نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند
674 نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند
675 نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند
676 خط اشغال می باشد
677 شخص به جای مودم پاسخ می دهد
678 پاسخی وجود ندارد
679 نمی تواند عامل را پیدا نماید
680 خط تلفن وصل نیست
681 یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود
682 Writing section name دچار مشکل می باشد
683 Writing device type با مشکل روبرو شده است
??? writing device name با مشکل روبرو می باشد
685 Writing maxconnectbps مشکل دارد
686 Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد
687 Writing usage با مشکل مواجه است
688 Writing default off دچار مشکل می باشد
689 Reading default off با مشکل مواجه است
690 فایل INI خالی ست
691 دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد
692 سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است
693 Binary macro با مشکل مواجه می باشد
694 خطای DCB یافت نشد
695 ماشین های گفتگو آماده نیستند
696 راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد
697 Partial response looping با مشکل روبرو می باشد
698 پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد
699 پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است
700 فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد
701 دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد
702 پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد
703 در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است
704 شماره اشتباه callback
705 مشکل invalid auth state
706 Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
707 علامت خطایاب . x. 25
708 اعتبار حساب تمام شده است
709 تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد
710 در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد
711 Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
712 درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید
713 مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد
714 کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند
715 به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد
716 پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد
717 آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد
718 مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است
719 PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد
720 پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند
721 همتای PPP پاسخ نمی دهد
722 بسته PPPبی اعتبار می باشد
723 شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد
724 پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد
725 IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است
726 پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود
727 نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت
728 نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند
729 SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود
730 ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد
 نوشته شده درروز شنبه پنجم دی ماه هشتادوهشت توسط: مسکن توکلی مراغه
/ 0 نظر / 15 بازدید